August 28, 20143 COMMENTS
Capture One Catalog14467_FINAL4

Only last Saturday in Latvia, Lithuania and Estonia, we celebrated the 25th anniversary of the Baltic Way. In 1989, it was a peaceful political demonstration when two million people joined their hands to form a human chain spanning over 600 kilometres across the three Baltic states. 

While we were celebrating, right next to us are people who can’t protest peacefully, not anymore. Everyday we read more and more news coming from both sides, not knowing what to believe and what not. Meanwhile there’s still no trace of peace in Ukraine. I can only imagine what it is to live with constant hope that someday soon it will finally come to an end.

In March, I wrote about Masha Reva, Ukrainian fashion designer from Odessa. Time goes by, news become old news, but not for them living in Ukraine. Masha has again collaborated with Syndicate of Kiev and released a collection titled Volya Series. Volya meaning Freedom in Ukrainian, the collection expresses the moment of time in winter 2013, when the protest movement in Kiev, Ukraine, broke out. Chaotic graphic elements symbolise the process of changes and the creation of a new country, in which most of Ukrainian people got directly involved.

The new collection is to be available at the Syndicate online store within two weeks.

Take a look at the lookbook pictures of the new collection and you’ll find many things said between the lines.

Pagājušajā sestdienā nosvinējām Baltijas Ceļa 25. gadadienu. 1989. gadā tā bija mierīga politiska demonstrācija, kurā roku rokā vienojāmies mēs, visas trīs Baltijas valstis. Kamēr mums bija svētku diena, tepat netālu Ukrainā svinēt nav ko. Tur cilvēki nevar mierīgi protestēt, nu vairs ne.

Jau esam pieraduši pie ziņām katru dienu, ziņām no abām pusēm, ziņām, kurām nevaram saprast – ticēt vai ne. Tikmēr Ukrainā miera nav. Varu tikai iedomāties, kā tas ir – katru dienu pamosties un iet gulēt ar cerību, ka drīz tas beigsies. Tam jābeidzas.

Martā es rakstīju par Mašu Revu, ukraiņu dizaineri no Odesas. Laiks iet, ziņas noveco, bet ne tiem, kuri dzīvo Ukrainā. Sadarbojoties ar Kijevas zīmolu Syndicate, Maša radījusi jaunu kolekciju – Volya Series (Volya ukrainiski nozīmē Brīvība). Kolekcijā iemiesoti pavisam neseni notikumi – 2013. gada nogales protesti Kijevā, kuriem sekoja visa pasaule. Haotiskie grafikas elementi simbolizē pārmaiņu procesu un jaunas valsts radīšanu, kurā iesaistījās lielākā daļa ukraiņu tautas.

Kolekcija būs pieejama Syndicate interneta veikalā tuvāko divu nedēļu laikā.

Ieskatieties kolekcijas lookbook bildēs un saredzēsit to, kas pateikts starp rindiņām.

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Masha at work / Maša darba procesā

#

Blue and yellow, the colors of Ukrainian flag, and Masha on a bike / Zilidzeltenais karogs un Maša uz riteņa

#

Meanwhile in Riga - sweatshirts 'Peace to the world!' by another Ukrainian designer soon to be available at concept store Paviljons / Tikmēr Rīgā, konceptveikalā Paviljons - no 1. septembra meklējiet citas ukraiņu dizaineres radītos džemperus "Mieru pasaulei!"